Tài nguyên Công nghiệp

Đào tạo bán hàng

Penflex tổ chức hội thảo về ống kim loại kéo dài hai giờ để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm của chúng tôi và thị trường mà chúng được sử dụng. Chúng tôi xem xét các tính năng và lợi ích của từng loại và thảo luận về việc sử dụng trong các ứng dụng khác nhau.

Mục tiêu của khóa đào tạo — ngoài việc cung cấp cái nhìn tổng quan về ống kim loại và dòng sản phẩm Penflex — là làm nổi bật các tài nguyên mà chúng tôi cung cấp để giúp khách hàng có thể trả lời tốt hơn các câu hỏi của khách hàng về ống kim loại.

Mỗi khóa đào tạo bán hàng bao gồm các chủ đề sau:

 • Tổng quan về công ty Penflex
 • Đánh giá danh mục
 • Chức năng của ống kim loại
 • Tổng quan thị trường
 • Tiêu chuẩn công nghiệp
 • Phương pháp sản xuất
 • Thép không gỉ và ăn mòn
 • Nguyên tắc hình học ống
 • Ảnh hưởng của bện đến ống kim loại
 • Phụ kiện điển hình
 • Hàn các cụm ống kim loại
 • Kiểm tra rò rỉ
 • Phân tích hư hỏng ống

Đối với một mẫu của bài thuyết trình đào tạo bán hàng, vui lòng bấm vào đây.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ chúng tôi.