Bản tin Kỹ thuật

Điều kiện hoạt động và các yếu tố giảm thiểu cần xem xét

Lưu ý: Để in, vui lòng bấm vào ở đây

Khi chọn một ống mềm cho một ứng dụng áp suất cụ thể trong số các yếu tố khác nhau phải được xem xét, nhiệt độ vận hành và ứng suất động (tăng áp suất, độ rung, chuyển động thường xuyên, v.v.) là các thông số quan trọng nhất cần xem xét. Những áp lực công việc được xuất bản trong Danh mục sản phẩm của Penflex áp dụng cho các điều kiện hoạt động ở 70 ° F và do đó ở nhiệt độ hoạt động cao hơn, chúng cần được giảm xuống bằng cách áp dụng hệ số điều chỉnh nhiệt độ.

Bởi vì dây bện là thành phần chính của cụm giúp ống không bị giãn ra do áp suất bên trong, các hệ số điều chỉnh nhiệt độ phải dựa trên hợp kim được sử dụng trong dây bện và được liệt kê trong bảng dưới đây.

Hệ số điều chỉnh nhiệt độ (dựa trên hợp kim bện)

Nhân viên bán thời gian. ° F 304 / 304L
Không gỉ
Thép
316L
Không gỉ
Thép
321
Không gỉ
Thép
Thép carbon Monel Đồng
70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
150 .95 .93 .97 .99 .93 .92
200 .91 .89 .94 .97 .90 .89
250 .88 .86 .92 .96 .87 .86
300 .85 .83 .88 .93 .83 .83
350 .81 .81 .86 .91 .82 .81
400 .78 .78 .83 .87 .79 .78
450 .77 .78 .81 .86 .77 .75
500 .77 .77 .78 .81 .73
600 .76 .76 .77 .74 .72
700 .74 .76 .76 .66 .71
800 .73 .75 .68 .52 .70
900 .68 .74 .62
1,000 .68 .74 .62
1,100 .58 .67 .58
1,200 .53 .61 .53
1,300 .44 .55 .46
1,400 .35 .48 .42
1,500 .26 .39 .37

Ví dụ: để tính toán Áp suất làm việc tối đa cho phép (MAWP) cho 3/4 inch ID, 321 Ống tôn bằng thép không gỉ bện đơn với bện 304L, sẽ được sử dụng ở nhiệt độ hoạt động 800 ° F, các phép tính sau phải được thực hiện:

MAWP = Áp suất làm việc ở 70 ° F x Nhiệt độ. Hệ số điều chỉnh = 792 PSI x 0,73 = 578 PSI

Nếu cụm lắp ráp sẽ phải chịu ứng suất động chẳng hạn như sự dao động của áp suất, thì các hệ số giảm bổ sung cần được áp dụng để tính MAWP. Một số hệ số giảm đối với dao động áp suất phổ biến (do NAHAD chỉ định) được liệt kê trong bảng dưới đây:

Biến động áp suất Yếu tố giảm tải
Bình thường 1.00
Pulsating 0.50
Mũi nhọn 0.17

Vì vậy, nếu lắp ráp của chúng ta (từ ví dụ trên) sẽ không chỉ phải chịu môi trường nhiệt độ cao mà còn phải trải qua rung động biến động áp suất, sau đó MAWP phải được giảm hơn nữa:

MAWP = 792 PSI x 0,73 = 578 PSI x 0,50 = 289 PSI

Để in, vui lòng nhấp vào ở đây

viTiếng Việt