Mối hàn được tẩy bằng Argon trên cụm ống mềm

Mối hàn được tẩy bằng Argon trên cụm ống mềm

Argon Purged Welds on Flexible Pipe Assemblies

Mối hàn được tẩy bằng Argon trên cụm ống mềm