Bản tin Kỹ thuật

Tuyên bố Dự luật 65 của California

Tuyên bố Dự luật 65 của California

Luật của California, Bộ luật Sức khỏe & An toàn § 24925.5 và tiếp theo, hay còn gọi là Dự luật 65, yêu cầu đưa ra cảnh báo đối với các sản phẩm có thể khiến các cá nhân tiếp xúc với một lượng chì và các chất khác, bất kể mức độ an toàn của chúng hoặc tuân thủ các luật khác. Penflex Thép không gỉ, Inconel, Monel, Hastelloy và Ống đồng và Braid được coi là “không chứa chì” và an toàn để chuyển tải hoặc phân phối nước cho con người thông qua uống hoặc nấu ăn theo luật liên bang, nhưng vì chúng có thể chứa một lượng nhỏ chì (ít hơn 0,05% theo trọng lượng) chúng tôi cung cấp các sản phẩm này với cảnh báo sau theo Dự luật 65, chỉ áp dụng ở Bang California.

Sau đây là nhãn mà chúng tôi sử dụng và chúng tôi đề nghị bất kỳ bên nào sử dụng sản phẩm của chúng tôi và đóng gói lại để vận chuyển đến California tải xuống nhãn và gắn vào sản phẩm.

Xem nhãn Đề xuất California 65