Công cụ kỹ thuật

Các yếu tố điều chỉnh nhiệt độ

Nói chung, độ bền và do đó xếp hạng áp suất của ống kim loại giảm khi nhiệt độ tăng. Do đó, khi nhiệt độ hoạt động của cụm ống kim loại tăng lên, áp suất làm việc tối đa cho phép của nó sẽ giảm.

Xếp hạng áp suất được hiển thị trong biểu đồ thông số kỹ thuật của danh mục Penflex cho ống gấp nếp và lồng vào nhau có giá trị ở 70 ° F. Nhiệt độ dịch vụ tăng cao sẽ làm giảm các xếp hạng áp suất này theo các yếu tố được hiển thị trong biểu đồ sau. Các yếu tố làm suy giảm dựa trên hợp kim bện. Xin lưu ý rằng nhiệt độ làm việc tối đa của các phụ kiện cuối và phương pháp gắn của chúng cũng cần được xem xét khi làm việc với nhiệt độ hoạt động tăng lên.

Penflex đã phát triển các yếu tố phá hủy của mình sau khi thu thập dữ liệu thô về độ bền kéo ở nhiệt độ cao từ các nhà cung cấp vật liệu chính và lấy các giá trị thấp nhất trong mỗi loại cho các hợp kim khác nhau. Vì lý do này, chúng có thể thận trọng hơn các yếu tố làm suy yếu do NAHAD hoặc ISO 10380 công bố.

Các yếu tố điều chỉnh nhiệt độ dựa trên hợp kim bện

Xin lưu ý, máy tính giả định 304 / 304L cho ống P3, P4, 700, 800, 900, 1400 và P5; Monel 400 cho Dòng 740; Hastelloy® C-276 cho Dòng 776; Inconel® 625 cho Dòng 625; và Đồng cho Dòng 794.

Trong khi MAWP sẽ áp dụng cho các ống thép không gỉ trên 1000 ° F, ASTM 240 không khuyến nghị sử dụng các hợp kim sê-ri 300 trên nhiệt độ này. Inconel 625 có thể là một lựa chọn phù hợp hơn; liên hệ chúng tôi để thảo luận thêm.