Công cụ kỹ thuật

Máy tính vận tốc

Để xác định vận tốc, hãy chia tốc độ dòng chảy cho diện tích mặt cắt ngang. Phương trình đơn giản này chỉ áp dụng cho chất lỏng đang chảy, không phải chất khí, do chất lỏng không thể bị nén và do đó tỷ trọng và thể tích không đổi. Mặt khác, những thay đổi về áp suất khí và nhiệt độ ảnh hưởng đến các yếu tố đầu vào đó và cần tính toán phức tạp hơn để xác định vận tốc khi phương tiện dòng chảy là khí.

Theo nguyên tắc chung, vận tốc trong ống kim loại gấp nếp không bao giờ được vượt quá 150 ft / giây đối với khí hoặc 75 ft / giây đối với chất lỏng, nếu không có thể xảy ra rung động cộng hưởng có thể gây ra hỏng hóc rất nhanh cho cụm lắp ráp. Khi vận tốc vượt quá các tốc độ này, nên sử dụng một lớp lót ống kim loại có khóa liên kết hoặc ID ống lớn hơn. Liên hệ chúng tôi cho các đề xuất thiết kế.

Lưu ý khi sử dụng máy tính

Máy tính này được thiết kế để xác định vận tốc của chất lỏng chảy qua ống Penflex. Tốc độ dòng chảy cần tính bằng feet khối trên phút (ft3/ min) để máy tính hoạt động bình thường. Nếu tốc độ dòng chảy được biết bằng gallon trên phút (gal / phút), hãy nhập tốc độ dòng chảy và nhấp vào “Chuyển đổi” trước khi nhấn “Tính toán”.