Công cụ kỹ thuật

Biểu đồ chống ăn mòn

Các số liệu được trích dẫn trong bảng dưới đây dựa trên tiêu chuẩn BS 6501 - 2004 và trình bày các loại khả năng chống ăn mòn sau:

Loại 1 - được khuyến nghị (khả năng chống chịu tuyệt vời)
Hạng mục 2 - chống một phần (không khuyến khích sử dụng liên tục)
Loại 3 - không được khuyến khích (để sử dụng BẤT KỲ)

Đối với các giải pháp không có bất kỳ vật liệu ống nào được khuyến nghị (tất cả 3s), Penflex sản xuất ống bằng Hastelloy C-276 (Dòng 776 của chúng tôi) và Inconel 625 (Dòng 625 của chúng tôi) giúp tăng khả năng chống ăn mòn. Liên hệ chúng tôi để thảo luận thêm nếu có nhu cầu về những hợp kim này.