Liên hệ chúng tôi

Vị trí nhà máy & nhà kho

Văn phòng công ty Penflex

Ổ đĩa công nghiệp 105-B
Gilbertsville, PA 19525

Điện thoại miễn phí: 1-800-232-3539
Điện thoại Nội hạt: 1-610-367-2260
Số fax: 1-610-367-2248
E-mail: sales@penflex.com

Kho hàng ở Houston

531 Portwall St. #200
Houston, TX 77029

ĐT: 832-831-1306
E-mail: pmartinez@penflex.com

Công ty TNHH Penflex Việt Nam

Lô X2, Đường 14, KCN Hố Nai
Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

ĐT: +84 61.887.7006
Số fax: + 84 61.887.7009
E-mail: nbarker@penflex.com