Bản tin Kỹ thuật

Sử dụng ống sóng cho các ứng dụng chân không

Sử dụng ống sóng cho các ứng dụng chân không, cả trong các ứng dụng chân không một phần và toàn bộ, là phổ biến. Trong môi trường chân không, ống sẽ nén dọc trục, và thậm chí có thể bị vặn vẹo. Trong tình huống này, bím tóc sẽ mất chức năng mang áp suất và không thể làm gì khác ngoài việc đóng vai trò như một tấm che để bảo vệ ống mềm. Nếu các đầu của cụm ống được gắn chắc chắn ở những vị trí đã biết, rất có thể sẽ không gặp sự cố. Điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng không thể có hiện tượng xô lệch bên. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên kết hợp “cảnh báo” bên dưới khi cung cấp ống dưới áp suất bên ngoài vì phần lớn thử nghiệm của chúng tôi và việc sử dụng bình thường của ống kim loại là có áp suất bên trong.

Đối với tuyên bố liên quan đến việc sử dụng ống sóng cho các ứng dụng chân không và để biết thêm thông tin, bấm vào đây.

viTiếng Việt